اهنگ اصغراغا بفرما

خواهش می کنم بذارین من حساب کنم
نه عزیز نه نه
کیفمو آوردم بیرون. خیلی تعارف می کنی
آخه دفعه گذشته شما حساب کردین
جون بچه ات بذار من حساب کنم
نه نه عزیز من قربونت
خواهش می کنم ازت
بذار دفعه دیگه انشاءالله
دفعه دیگه شما حساب کن
جان اون مادرت

وای برو آقا تعارف نکن
تعارف بیجا نکن
تعارف اومد نیومد داره
آقاجون بفرما

بفرما,
تعارف توی خونمونه
همه جا همرامونه
بعضی هاشون درستکی خیلی هاشونم الکی
جون من بشین جون من پاشو
من بمیرم تو بمیری
چاکر شمائیم آی مخلص شمائیم
موقع غذا بفرما قابل نداره بفرما
از اون دورها داد می زنیم اصغر آقا بفرما

می گیم که زشته اگه تعارف نباشه
همه می دونیم این رسم و راهشه
بدونه تعارف نمی شه آی که نمی شه
بفرما بفرما خونه خودته بفرما
ماشین خودته بفرما
پولای خودته بفرما
وقته حساب بفرما

موقع غذا بفرما قابل نداره بفرما
از اون دورها داد می زنیم اصغر آقا بفرما

وقتی که می گیم چه خونه قشنگی
صاحب خونه می گه با زرنگی
به خدا قابل نداره جون تو قابل نداره

بفرما بفرما خونه خودته بفرما
ماشین خودته بفرما
پولای خودته بفرما
وقته حساب بفرما

بفرما,
تعارف توی خونمونه
همه جا همرامونه
بعضی هاشون درستکی خیلی هاشونم الکی
جون من بشین جون من پاشو
من بمیرم تو بمیری
چاکر شمائیم آی مخلص شمائیم

موقع غذا بفرما قابل نداره بفرما
از اون دورها داد می زنیم اصغر آقا بفرما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *