شعر بحر طویل درباره حضرت علی

بسم رب العلی ، عالی ِ اعلی  ، تو کلت علی الله،

بود هر طپش قلب و دلم گاه و بیگاه :

علیا ولی الله، علیا ولی الله،

علی همسر زهرا ، علی آیه ی عظما،

علی ذکر مسیحا ، علي همدم موسی ،

علی نغمه ی داود ،

علی مقصد و مقصود ، علی جلوه ی معبود ،

در آن وقت که دنیا نبود ، بر نبود ، بحر نبود ،

اثری زخلقت عالم و آدم نبود، که نبود بود و عدم بود …

علی بود و خدا بود ، خدا بود و علی بود…

علی منجی آدم ،  به لبهای مسیح ذکر دمادم ،

وَ برای همه ی عشق ِ دوعالم ، همان حضرت ِِ خاتم ،

بود یار و برادر ، بود مونس و همدم ، علی صاحب ِ پرچم ،

علی کعبه و زمزم ، علی باب ِ همه علم پیمبر ،

علی فاتح ِ خیبر ، بود جان و جانان ِ محمد ،

علی کاشف کرب است ز رخسار محمد ،

وَ در معرکه ی جنگ طرفدارِ محمد ،

وَ در اوج حوادث بود یار محمد،

به دستور ِ خداوند علمدار ِِ محمد…

علی آنکه رکوعش شده آیه ،

علی مُهر قبولی همه صوم وصلات است ،

 ودر دست  او مرگ و حیات است ،

ولایش بخدا راه نجات است ،

علی رازق و از دست علی سفره ی ما پر برکات است،

علی حج و زکات است ،

علی خالق قرآن خدا با کلمات است ،

 منزه خدا وند به ذات است،

علی آیینه ی ذات خداوند به صفات است ،

علی را چه بگویم ؟ چه بخوانم ؟

که مدح علي و آلِ علي امري  محال است،

زبانم شده قاصر وَ لال است،

وَاین نکته شنیدم : که غیر از علی و آل علی

 عالم ِ دنیا همه اش رو به زوال است،

بزن چنگ به طوبای ولايت ، که این راه کمال است ،

علی مظهر یزدان به صفاتی چون جلال است و جمال است،

علی را بشناسیم ، محال است،

محال است خدا را بشنا سیم …

علی صور ، علی شور ، علی نور ، علی نور علی نور،

 علی ناصر و منصور،

علی ساقی مخمور ، علی شیر خدا و یل ِ مشهور ،

 علی آیه ی والطور ،

وَ آن سِــر که تا روز قیامت شده مستور،

 علی گنج خدا ییست که با مُهر خدایی شده مَهمور،

واز خلقت افلاک خدا را همه منظور،

علی فاطمه هست ، فاطمه هم او ،

به عشق علی و فاطمه  امشب بکشم هو ،

وَعلی هو و علی هو و علی هو…

واین قطره ای از مدح علی نیست ، علی کیست؟

علی فاتح بدر است ،

علی شیر دلاور ، علي مظهر داور ،

علي خير كثير معني كوثر ،

برادر نه علي ست جان پيمبر ،

علی یک تنه لشکر ، علی ساقی و ساغر ،

علی معنی باور ، علی باطن وظاهر ، علی اول و آخر،

علي محشر محشر  ، علي رهبر و راهبر ،

علی صاحب شمشیر دوسر بود، به قلب همه کفار شرر بود ،

به اطفال یتیم مهربانتر زپدر بود ،

به راههای سموات و زمین با خبر بود ،

علی کیست ؟

علی وجه خداوند، بگو او کجا نیست ، علی دست خداوند ،

همان دست كه ما فوق جهان است ،

 علی چشم خداوند ، علي حق تمام است ،

چه حاجت به بيان است ، عيان است و عيان است ، ….

علی کیست ؟علی مظهر ِ رحمان ورحیم است ،

 کریم است ، حکیم است و علیم است،

 به جنت و دوزخ قسیم است ، صراط مستقیم است ،…

اگر هر چه بگویم بنویسم ، نباشد کلامی وَ مدحی ز اوصاف مولا ،

وَ این تحفه ی درویشی من هست به عشق ِ حضرت ِ زهرا ،

امید است قبول ِ دلش افتد ، انشاالله…