شکم وی آپ

  •  نوع حرکت: قدرتی
  •  عضله اصلی: راست شکمی
  •  عضلات کمکی: چهارسر رانی ، مورب شکمی
  •  تجهیزات لازم: ندارد
  •  مکانیک: تک مفصلی
  •  سطح: دشوار

حالت شروع

طاق باز روی زمین دراز بکشید و دست ها را پشت گردن قرار دهید و پاها را به گونه ای که بین بالا تنه و ران ها زاویه ی  ۹۰ درجه شکل بگیرد، خم کنید.

حرکت

این یک حرکت کوتاه است، شانه ها را با بلند کردن از زمین به زانوها نزدیک کنید و آرنج ها را کاملا باز نگه دارید.

هدف

این حرکت هم قسمت بالایی و هم پایینی عضلات شکم را درگیر می کند.

تنفس

وقتی کمر صاف روی زمین است نفس بکشید و حین حرکت آزدش کنید.

نکات

این حرکت ساده و کاملا عضلات را درگیر می کند و حین مرحلۀ بازگشت هم در صورت کنترل کردن کمر و خم نکردنش می توانید پاشنه های پایتان را لمس کنید. این حرکت ترکیب حرکت های کرانچ و پا جمع درازکش است.

خطاها

بدترین اشتباه برای تمامی کرانچ های روی زمین که قسمت فوقانی عضله را درگیر می کند شروع حرکت از آرنج ها و فشار آوردن به عضله ی گردن است.