دانلوداهنگ من به یادگاریات دست نزدم دستو دادی بهم پس نزدم

من به یادگاریات دست نزدم …
ثانیه ها یواشکی می گذرن و

من به دستای خودم تموم م یشم

کی قراره قلبم آروم بگیره

کی قراره که تو برگردی پیشم

من به یادگاریات دست نزدم

دستاتو دادی بهم پس نزدم

دل من شیشه ای بود از اولش

اما تو شکستی اونو آخرش!

من به یادگاریات دست نزدم

دستاتو دادی بهم پس نزدم

تو می خواستی منو از یاد ببری

چی از عشقمون دلیل بهتری
متن ترانه و آهنگ از سایت Listen Persian

فکر می کردم که تو عاشقم میشی

تو به دنیای من عادت می کنی

اما گفتی کاری می کنم که تو

به یکی دیگه حسادت می کنی

من به یادگاریات دست نزدم

دستاتو دادی بهم پس نزدم

دل من شیشه ای بود از اولش

اما تو شکستی اونو آخرش

من به یادگاریات دست نزدم

دستاتو دادی بهم پس نزدم

تو می خواستی منو از یاد ببری

چی از عشقمون دلیل بهتری (۲)