موزیک داریوش نمیدونی چه سخته

دانلود آهنگ داریوش به نام نمیدونی چه سخته

ترانه و موزیک و تنظیم

Download New Song By Dariush Called Nemidoni Che Sakhte

 

دانلود آهنگ داریوش به نام نمیدونی چه سخته

متن آهنگ داریوش نمیدونی چه سخته

دیالوگ سارا و سیا

ﺳﺎﺭﺍ : ﮐﯽ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩی؟

ﺳﻴﺎ :ﻧﻤﻴﺪﻡ ، ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻴﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺷﺎﯾﺪﻡ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ

ﺳﺎﺭﺍ : ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﻭﻣﺪی؟

ﺳﻴﺎ : ﻣﺤﺾ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ، ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮﻡ

ﺳﺎﺭﺍ : ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭼﻴﻪ ﺳﻴﺎ ؟ﭘﺪﺭﻡ ﺑﻬﺖ ﭼﯽﮔﻔﺖ ؟

ﺳﻴﺎ : ﻧﭙﺮﺱ ﺳﺎﺭﺍ ، ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻧﭙﺮﺱ

ﺳﺎﺭﺍ : ﭘﺲ ﻣﻨﻢ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻣﻴﺎﻡ

ﺳﻴﺎ : ﺑﭽﻪ ﻧﺸﻮ ﺳﺎﺭﺍ ، ﺳﺘﺎﺭﻩ ی ﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖ ، ﺗﻮ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺗﻮﻭ ﻧﺎﺯ ﻭ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰﺭگ ﺷﺪی ، ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﯽ ؟

ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﻭﺑﺎﻝ ﻣﺎﺩﺭی ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺗﻮﻭ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻠﻔﺘﯽ ﻣﻴﮑﺮﺩ

، ﭘﺪﺭﺕ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻩ ، ﺍﮔﻪ ﻣﻨﻢ ﺟﺎی ﺍﻭﻥ ﺑﻮﺩﻡ ،

ﺩﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﺰﺭگ ﮐﺮﺩﻣﻮ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ی ﺁﺩﻡ ی ﻻ ﻗﺒﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻤﻴﺪﺍﺩﻡ .

ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ی ﻭﺳﻠﻪ ی ﻧﺎﺟﻮﺭﯾﻢ ﺳﺎﺭﺍ

ﺳﺎﺭﺍ : ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯽ ﻣﻴﺨﻮﺍی ؟

ﺳﻴﺎ : ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻡ ﺗﻮ ﻓﺪﺍی ﺁﺭﺯﻭﻫﺎی ی ﺁﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺳﻴﺎ ﺑﺸﯽ .ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟

ﺳﺎﺭﺍ : ﭘﺲ ﺁﺭﺯﻭ ﻫﺎی ﻣﻦ ﭼﯽ؟ ﺁﺭﺯﻭ ﻫﺎی ﻣﻦ ﭼﯽ ﺳﻴﺎ

ﺳﻴﺎ : ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻴﮕﻔﺖ؛ﺁﺭﺯﻭ ﻫﺎی ﺁﺩﻡ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻑ ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﻪ،ﮐﻪ ﺑﺎ ی ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺁﺏ ﻣﻴﺸﻪ

ﺳﺎﺭﺍ : ﭘﺲ ﺍﺑﺮی ﺑﺎﺵ ﺳﻴﺎ ، ﺍﺑﺮی ﺑﺎﺵ

ﺳﻴﺎ : ﻣﻴﺨﻮﺍی ﺍﺷﮑﺎﻣﻮ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺭی؟

ﺳﺎﺭﺍ : ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩی؟

ﺳﻴﺎ : ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺳﺎﺭﺍ

ﺳﺎﺭﺍ : ﺳﻴﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ، ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ؛ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺳﻴﺎ ، ﺻﺒﺮ ﮐﻦ

دانلود آهنگ داریوش به نام نمیدونی چه سخته + دیالوگ سارا و سیا

نمیدونیچه سخته پیش چشمات، از خطرگفتن

نمیدونی چه تلخهعاشقونه، از سفر گفتن

تو از منصبر میخواهی، کویرم ابر میخواهی

نمیتونم، نمیتونم نمیتونم

اگه زخمی ترینم تو تموم نا تمومی ها

همینه سهم من از تو، که عاشق باشم و تنها

بیا و این دم آخر تو چشم من نگاهی کن

گذشته کارم از گریه، منو با خنده راهی کن

منو با خنده راهی کن

تو میدونی که بی تو از غروب،جاده دلگیرم

چه تقدیری خدایا، من چرا بی همسفر میرم؟

بذار عاشق ترین باشم،برای لحظه آخر

اگرچه بی تو میمیرم، نمیمونم نمیمونم