ترجمه آيه وان يکاد به انگليسي

آیه و ان یکاد

آیه و ان یکاد در دانشنامه اسلامی

آیه و ان یکاد
آیه و ان یکاد به آیه ۵۱ قلم، درباره چشم زخم اطلاق می شود.
به آیه ۵۱ سوره قلم «آیه و ان یکاد» می گویند:(وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر ویقولون انه لمجنون)؛ “و آنان که کافر شدند چون قرآن را شنیدند چیزی نمانده بود که تو را چشم بزنند و می گفتند او واقعا دیوانه ای است”.
قلم/سوره۶۸، آیه۵۱.
در تفسیر این آیه نظریات گوناگونی داده اند:
← دیدگاه اول
آیا چشم زخم از نظر اسلامی و علوم روز واقعیت دارد؟ پاسخ این است که این مسئله از نظر عقلی محال نیست و در روایات اسلامی نیز تعبیرات مختلفی دیده می شود که وجود چنین امری را اجمالا تایید می کند؛ لذا نباید در انکار این امور اصرار داشت، بلکه باید امکان وجود آن را از نظر عقل وعلم پذیرفت.
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۴۲۴-۴۲۸.

آیه و ان یکاد
آیه «وَ اِن یَکاد»، آیۀ ۵۱ و ۵۲ سوره قلم است. این آیه با نام آیۀ چشم زخم نیز شناخته می شود. چنان که در تفاسیر آمده است، آیه دلالت بر این موضوع دارد که کافران پس از شنیدن قرآن، بر آن بودند تا با چشم زخم به پیامبر اسلام(ص) آسیب برسانند.
وَإِن یکادُ الَّذِینَ کفَرُ وا لَیزْلِقُونَک بِأَبْصَارِ هِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکرَ وَیقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿۵۱﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکرٌ لِّلْعَالَمِینَ ﴿۵۲﴾ (ترجمه: و آنان که کافر شدند، چون قرآن را شنیدند چیزی نمانده بود که تو را چشم بزنند، و می گفتند: «او واقعاً دیوانه ای است.» (۵۱) و حال آنکه جز تذکاری برای جهانیان نیست. (۵۲))

آیه و ان یکاد
این صفحه مدخلی از دائرة المعارف قرآن کریم است
آیه 51 و 52 سوره قلم/68 به آیه «و إن یکاد» شهرت دارد. از این آیه همواره برای خنثی کردن چشم زخم به صورت قرائت، تعویذ یا تابلو استفاده می شود:
«وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ»
«وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ»
و همانا نزدیک است کافران هنگامی که قرآن را می شنوند با (نگاه ها و) چشم هایشان تو را به زمین بزنند و می گویند: او مجنون است؛ حال آن که قرآن (یا پیامبر) جز اندرزی برای جهانیان نیست.
بیشتر مفسران، این آیه را درباره چشم زخم دانسته و با نقل روایاتی مبنی بر واقعیت داشتن چشم زخم، درصدد اثبات آن برآمده اند.