ارزش معاملاتی املاک دارایی مشهد

دفترچه ارزش معاملاتی املاک ۱۳۹۶

پیرو بخشنامه  ۲۰۰/۹۶/۱۴۸ مورخ ۹۶/۱۱/۹ ، دفترچه ارزش معاملاتی املاک ۱۳۹۶ شهر تهران مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ ق.م.م جهت اجراء از ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۶ منتشر شد.

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ