حوله ماندگار سبز

آشنایی با نحوه شستن و خشک کردن انواع حوله
وب سایت حوله ماندگار
همانگونه که‌‌ می‌دانیم نمناکی و رطوبت بستر بسیار مناسبی برای رشد و نمو انواع میکروب و قارچهاست. یعنی میکروب‌ها برای رشد و تکثیرشان نیازمند محیطی مرطوب‌‌ می‌باشند و در چنین جاهایی به حیاتشان ادامه‌‌ می‌دهند. …
برطرف کردن انواع لکه ها
وب سایت حوله ماندگار
برطرف کردن انواع لکه‌ها از روی لباس : نکات عمومی در برطرف کردن لکه‌ها از روی لباس : برای رفع لکه سریعا” اقدام نمایید. از قسمت پشت لکه باید شروع نمایید. …