دیدیهای کایسری در ترکیه

توضیحات

وقتی به شکوفایی شهر کایسری فکر می کنم به دو نتیجه می رسم. اول این که ما به تفکری هم چون تفکر تورگوت اوزال نیاز داریم که اقتصاد ایران را از بندها رها کند. و بعد، مردمانی سخت کوش می خواهیم که مترصد تغییر باشند و بر موج آن سوار شوند. ‏

 

جادوی کایسری

ممکن است تا حالا اسم “قیصریه” را نشنیده باشید. منظورم راسته بازارهای ایرانی نیستند که احتمالا مَثَلِ “به خاطر دستمال قیصریه را به آتش کشید” از آنها گرفته شده است.

 

منظورم اسم قدیمی شهری توریستی در 300 کیلومتری آنکارا است. قدیم ها به این شهر می گفتند قیصریه و امروز می گویند کایسری. خیلی از ایرانی ها احتمالا برای تفریح به این شهر سفر کرده اند.

 

این شهر پایتخت تولید پارچه جین و دوخت شلوار جین در ترکیه و یکی از مهم ترین مراکز این صنعت در جهان به شمار می رود. علاوه بر آن، کایسری یکی از مهم ترین مراکز تولید مبلمان در ترکیه و منطقه است.

حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد و از ایران و افغانستان و کشورهای اطراف، کارگران زیادی به این شهر مهاجرت کرده اند.

kayseri turkey

 

شهر کایسری دیرتر از دیگر شهرهای ترکیه شکوفا شد و در گذشته ای نه چندان دور، دور افتاده بود و مهجور. حدود چهار دهه پیش در دوره ریاست جمهوری “تورگوت اوزال” نسیم آزادسازی و توسعه صادرات بر این شهر وزیدن گرفت و شرکت های کوچک، هم چون جوانه ای برپیکر قدیمی این شهر جوانه زدند.

مردمان این شهر پیام تغییر را به خوبی دریافتند و پیشتاز اصلاحات اقتصادی دوره اوزال شدند. تورگوت اوزال تکنوکراتی با سیاست بود که پس از سال ها کار دولتی به بانک جهانی رفت و مدتی هم مدیریت در بخش خصوصی را تجربه کرد تا این که در سال 1983 به نخست وزیری ترکیه و پس از آن به ریاست جمهوری این کشور دست یافت.

 

او مأمور اصلاح ساختار اقتصاد ترکیه شد و با در پیش گرفتن سیاست خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصاد کشور خود را متحول کرد. امروز نه تنها کارآفرینان و صنعتگران کایسری که مردم ترکیه، خود را مدیون سیاست های اقتصادی اوزال می دانند.

 

از دهه 1980 شکوفایی شهرهایی هم چون کایسری آرام آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است به گونه ای که در حال حاضر بیش از 5 هزار شرکت در شهر یک میلیون نفری کایسری به ثبت رسیده است که یا در صنعت مبل فعالیت می کنند یا به تولید پارچه مشغولند یا این که شلوار جین تولید می کنند.

در سال 2004 نام شهر کایسری به دلیل آغاز به کار 139 کارخانه در یک روز، در گینس ثبت شده است.

 

kayseri turkey 2

 

اگر روی نقشه به موقعیت کایسری نگاه کنید متوجه می شوید این شهر از هیچ امتیاز ویژه ای برخوردار نیست. نه به دریا نزدیک است و نه به جنگل. آن روزها حتی بزرگراهی که به کایسری منتهی شود، وجود نداشت. با این حال مردمان مذهبی وسخت کوش کایسری سوار بر موج اصلاحات اقتصادی تورگوت اوزال شدند و شهر کوچک خود را به پایتخت شلوار جین و مبل ترکیه و شاید جهان تبدیل کردند.

 

وقتی به شکوفایی شهر کایسری فکر می کنم به دو نتیجه می رسم. اول این که ما به تفکری هم چون تفکر تورگوت اوزال نیاز داریم که اقتصاد ایران را از بندها رها کند. و بعد، مردمانی سخت کوش می خواهیم که مترصد تغییر باشند و بر موج آن سوار شوند.