نمونه فرم برگ سهام

نمونه برگ گواهـی سهـام

 

گواهـی سهـام

شرکت تعاونی سرمایه گذاری بین فامیل

گواهـی می شود:

آقای / خانم ……………………………….. نام پدر ………………. متولد ………………. شماره شناسنامه ………………. کد ملی   ………………. شماره عضویت ………………. دارای ……………….تعداد سهم  به ارزش اسمی ………………. ریال به حروف ………………. ریال می باشد.

 

تاریخ صدور گواهـی

……………….

تاییدات و امضای هیئت مدیرهمطالب مشابه :

نمونه برگ گواهـی سهـام

نمونه برگ گواهـی سهـام. بسمه تعالی. گواهـی سهـام. شرکت تعاونی سرمایه گذاری بین


نمونه فرم های حقوقی

نمونه فرم (برگ) •دانلود نمونه صورتجلسه هیئت مدیره درخصوص نقل وانتقال سهام در شرکت


نمونه فرم صورتجلسه هاي شرکت

نمونه فرم صورتجلسه و تعداد سهام آنها در یک لیست واریز مالیات برگ مفاصا حساب مالیات


فرم نمونه قرارداد کار

برای دریافت فرم نمونه قرارداد کارگری و فرم اینترنتی ثبت نام اولیه سهام عدالت


دانلود نمونه فرم درخواست خرید

دانلود نمونه فرم صورتحساب فروش کالا و برگ تشخیص و برگ قطعی نقل و انتقال سهام


برگ سهام خود را از بانک دی دریافت کنید

به اطلاع آزادگان ولایتمدار می رساند جهت دریافت پرینت برگ سهام بانک دی به نمونه برگ سهام :


تجهیزات کارگاه حسابداری

– نمونه چك ( آموزشي )- فرم قبض – نمونه برگ سهام – نمونه برگ اوراق قرضه ( مشاركت ) –نمونه سفته


لیست تجهیزات

– نمونه چك ( آموزشي )- فرم قبض – نمونه برگ سهام – نمونه برگ اوراق قرضه ( مشاركت ) –نمونه سفته


بانک دی برگ سهام میدهد

بانک دی برگ سهام میدهد