دانلود رایگان اکسیر عشق شجریان

تصنیف اکسیر عشق با صدای محمدرضا شجریان

تصنیف اکسیر عشق با صدای محمدرضا شجریان از مجموعه موسیقی های عرفانی دیدارجان

تصنیف اکسیر عشق با صدای محمدرضا شجریان

مشخصات تصنیف :

نام تصنیف : اکسیر عشق

خواننده : محمدرضا شجریان

شناسنامه شعر :  دیوان غزلیات سعدی شیرازی / گزیده ای از ابیات غزل شماره ۳۷۴

از در درآمدی و من از خود به در شدم / گفتی کزین جهان به جهان دگر شدم

گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست / صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق / ساکن شود ، بدیدم و مشتاق تر شدم

چون شبنم اوفتاده بُدم پیش آفتاب / مِهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم

دستم نداد قوت رفتن به پیش یار / چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم

تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم / از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم

من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت / کاوّل نظر به دیدن او دیده ور شدم

او را خود التفات نبودش به صید من / من خویشتن اسیر کمند نظر شدم

گویند : روی سرخ تو سعدی ، چه زرد کرد / اکسیر عشق بر مِسم افتاد و زر شدم

تصنیف اکسیر عشق با صدای محمدرضا شجریان :

برای افزایش یا کاهش صدا از کلیدهای بالا و پایین استفاده کنید.